Kuva1_eOlen Eija Vehviläinen, toimintaterapeutti ja työnohjaaja (STOry ja JOTO) ja olen toiminut Suonenjoella ja sen lähialueilla vuodesta 2007 alkaen. Olen aktiivisesti kouluttautuva ja kehitän toimintaani vastaamaan asiakkaiden tarpeita yhteistyössä sidosryhmieni kanssa.

Työskentelyäni toimintaterapeuttina ohjaavat vahvasti ammattieettiset ohjeet. Lähtökohtana asiakassuhteissani ovat ehdoton luottamus sekä asiakkaan tarpeet. Asiakkaan verkoston mukaan ottaminen terapian suunnitteluun ja seurantaan ovat edellytys onnistuneelle yhteistyölle ja opittujen taitojen siirtämiselle asiakkaan arkeen. Rakennan terapiasuhteen empaattisesti, eteenpäin suuntautuvasti, kannustavasti ja motivoiden toimintaan, jolla tähdätään asiakkaan tarpeiden täyttymiseen.

Työnohjauksessa pysähdyn ohjattavan kanssa hänen työnsä kannalta oleellisten asioiden ja ilmiöiden äärelle. Tavoitteena on tasapainoinen ammattilainen, joka tunnistaa ja tiedostaa omat vaikuttimensa, osaa toimia työyhteisössään tehtävänsä mukaisesti, tasavertaisesti muiden kanssa ja voi hyvin. Tämä heijastuu koko työyhteisön hyvinvointiin sekä lopulta myös organisaation asiakkaiden saamaan hyvään palveluun tai tuotteeseen. Toteuttamani työnohjauksen tavoitteena on tasapainoinen, toimiva ja terve työyhteisö, ja työnohjausprosessi perustuu suunnitteluun, tavoitteiden laatimiseen ja niiden seuraamiseen. Ehdoton lähtökohtani on ohjattavan tarpeet, jotka hän itse määrittää. Täydellinen luottamus on tässä tehtävässä itsestään selvyys minulle.