Toimintaterapia: Miten?

banner4_e2

Toimintaterapiassa käyttämiäni menetelmiä

Leikin tavoitteena on esimerkiksi keskittymisen, silmän ja käden yhteistyön, tasapainon, motoriikan ja sosiaalisten taitojen kehittäminen sekä liikkeiden hallinta.

Arjentaitojen tukemiseen kuuluvat ravitsemustietous, ostosten teko, ruuan valmistaminen, henkilökohtainen hygienia, pukeutuminen, vaatehuolto, siivous ja rahankäyttö.

Tehtävätoimintoihin lasketaan muun muassa käsityö, askartelu, puutyö, kankaanpainanta, leivonta ja kukkien hoito.

Luovina, tutkivina ja ilmaisevina toimintoina voidaan käyttää kuvailmaisua (piirtäminen, maalaus, muovailu, savityöt, kollaasi), musiikkia, kirjallisuutta, draamaa, liikuntaa ja rentoutusta.

Sosiaalisia taitoja, vuorovaikutusta ja harrastuksiin osallistumista ohjaavia toimintoja ovat muun muassa draama, liikunta (tanssi, pelit, leikit), kerhot (vertaistukitoiminta, elokuva-, valokuva- ja videokerhot), projektit (lehden toimittaminen, videon tekeminen), retket, tutustumiset, asiointi virastoissa ja ulkona ruokailu.

Toimintaterapiassa käyttämiäni terapiavälineitä

Motorista ja kehonhallinnallista harjoittelua varten toimitiloillani on muun muassa seuraavia terapiavälineitä: puolapuut, liukumäki, viisi erilaista keinua, trampoliini, potkulauta, palloja, mailapelejä, kävelemisen harjoitteluun tanko seinässä, voimistelurenkaat jne.

Kädentaitojen harjoittamiseen käytän muun muassa erilaisia ompeluun, piirtämiseen ja maalaamiseen tarkoitettuja välineitä, samoin esim. helmiä, joita voidaan pujottaa lankaan ja timantteja, joita voidaan poimia. Käden taidot harjaantuvat myös koneita rakentamalla, palapelejä kokoamalla ja vaikkapa pyykkiä ripustamalla.

Sosiaalisia taitoja voidaan harjoitella erilasilla tunneilmaisun harjoitteilla, kuten pelien ja korttien avulla, asioimalla kaupassa tai käymällä leikkipuistossa tai vaikka konsertissa.

Kuntoutujalla voi olla haasteita esimerkiksi näönvaraisessa hahmottamisessa, toiminnan ohjauksessa (keskittyminen, toiminnan ylläpitäminen, syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen), tai vaikkapa puheen tuottamisessa. Edellä kuvatuilla menetelmillä ja välineillä voidaan auttaa asiakasta pärjäämään arjessa.

Yhteistyö tukee tavoitteita

Toimintaterapiassa tehdään tiivistä yhteistyötä asiakkaan lähipiirin, kuten perheen, kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat lisäksi muun muassa lastenneuvola, keskussairaalan ammattilaiset, päiväkoti, koulu, henkilökohtainen avustaja, fysio- ja puheterapeutti, perheneuvola, psykologi, koulukuraattori, sosiaalityö ja niin edelleen.

Yhteistyöllä pyritään lisäämään asiakkaan toimintaterapian tavoitteiden toteutumista, jakamaan tietoa ja tarvittaessa ohjaamaan sidosryhmiä asiakkaan toimintakyvyn edistämiseen ja tukemiseen.

Kun asiakkaan lähipiiri tietää kuntoutuksen tavoitteet ja etenemisen, heidän on mahdollista tukea edistymistä myös arjessa.