Työnohjaus

banner_sanapalikat

Työnohjaus on oman työn, työn vaatimusten, toimintatapojen ja oman itsen tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tulkitsemista ja jäsentelyä.
– Suomen Työnohjaajat ry –

Ihmiskäsitykseni muodostuu osin humanismin ja osin holistisen ajattelun ympärille. Näen ihmisen vapaana ja vastuullisena toimijana, mutta toisaalta ihmisen psykofyysiset ominaisuudet sekä ympäristö ja kulttuuri vaikuttavat toimintaan mahdollistajana tai estäjänä. Oppijana ihminen on aidoimmillaan reflektoidessaan tekemisiään ja yhdistämällä entisiä ja uusia kokemuksia. Työnohjaaja on oiva yhteistyökumppani ajatuksen avaajana. Työnohjauksessa käyttämäni menetelmät perustuvat asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin.