Johdon työnohjaus ja valmennus

banner_eija-ohjaa-2

Esimiehen ja johtajan työnohjauksessa ja valmennuksessa tarkastelukulma valitaan tilannekohtaisesti. Päämäärä on kuitenkin sama kuin yksilötyönohjauksessa: yhdessä pohditaan, kehitetään ja sovelletaan tietoa työelämän ajankohtaisten haasteiden ratkaisemiseksi ja että ohjattavan itsetuntemus kehittyy ja hän voi hyvin. Tavoitteena on, että kun esimies ja johtaja kehittyvät tehtävissään, tällöin hyöty peilautuu organisaation toimintaan sekä lopulta heidän asiakkaisiinsa. Yhteistyöllä se sujuu!