Yksilö- ja ryhmätyönohjaus

banner_eija-ohjaa

Yksilötyönohjauksessa pohditaan asiakaslähtöisesti case-tyyppisiä ilmiöitä kehittäen työn tutkimusta, itsetuntemusta, muutokseen mukautumista ja työssä jaksamista. Yhdessä voimme miettiä ja kehittää avaimia nykypäivän työelämän haasteiden ratkaisemiseksi siten, että työpäivän päätteeksi on vielä energiaa osallistua itselle mieleisiin toimintoihin. Ohjaksissa olet juuri Sinä!

Ryhmätyönohjauksessa on mahdollista paneutua case-tyyppisesti esille nouseviin ilmiöihin, paneutua yhteistyön saloihin, käydä läpi muutosprosessin esille nostamia ilmiöitä ja lisätä työhyvinvointia. Näin saadaan kehitettyä ryhmässä yhteistyötä, työilmapiiriä sekä työviihtyvyyttä. Tasapainoinen, yhteistyökykyinen ja osaava henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara!