Toimintaterapia

banner5_e2

Toimintaterapia on asiakkaan arjen taitojen tukemista ja harjaannuttamista siten, että hän pystyy selviämään elämästään mahdollisimman itsenäisesti ja itseään tyydyttävällä tavalla.

Toimintaterapiassa kuntoutusta toteutetaan asiakkaalle mielekkäillä toimintatavoilla, jotka ovat yhteydessä hänen arkiseen elämäänsä ja ympäristöön

”Parasta työssäni on nähdä asiakkaani ilon ja tyytyväisyyden kasvavan, kun hän huomaa selviytyvänsä aiemmin vaikeilta tuntuneista haasteista, pienistä tai suuremmista.”